CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN BẠC LIÊU

Thưa quý vị, lúc sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Ngày nay, thế hệ trẻ của chúng ta, ngoài việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, chúng ta cần phải ý thức được “giữ nước” cũng đồng nghĩa với việc phải “giữ” cho đất đai của chúng ta màu mỡ, phì nhiêu, giàu dinh dưỡng, cải tạo các loại đất thoái hoá bạc màu, đất ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ, đất nhiễm mặn, nhiễm phèn, đất trống đồi núi trọc, đất bạc màu trơ sỏi đá… thành đất đai hữu ích cho chúng ta, cho hôm nay và gìn giữ cho các thế hệ mai sau được thừa hưởng một nền nông nghiệp hiện đại, nguồn tài nguyên đất đai sạch, phì nhiêu, màu mỡ.


Xem chi tiết

BỒ ĐỀ - MOTHER WATER

Tại sao chọn chúng tôi

BỒ ĐỀ - MOTHER WATER

Tại sao chọn chúng tôi